Tehnoloģija

Kompānija ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi alumīnija sakausējumu ražošanas jomā. Mēs pilnveidojam gan savas iekārtas, gan arī kausēšanas tehnoloģiju. Mēs pastāvīgi sekojam visiem jaunumiem metāla lūžņu pārstrādes tehnoloģijās.

Izgatavojot otrreizējos alumīnija sakausējumu lietņus, kompānija precīzi ievēro starptautiskajā standartā norādīto sakausējuma specifikāciju. Mēs izgatavojam arī nestandarta specifikāciju sakausējumus atbilstoši klientu individuālajām vajadzībām.

Alumīnija lūžņi tiek kausēti reflektora krāsnīs. Turpinoties metāla kausēšanas procesam, lavas ķīmiskais sastāvs tiek analizēts un koriģēts ar dažādu piedevu palīdzību: silīciju, potašu (AlF3), mangāna (Mn), dzelzs (Fe), niķeļa (Ni), titāna (Ti) tabletēm, u.t.t.

Lava tiek daudzkārtīgi samaisīta un atgāzēta.

Sakausējuma paraugi tiek analizēti spektroanalītiskajā laboratorijā SPECTROMAXx

Katra atsevišķā lējuma sastāvs tiek atspoguļots Kvalitātes sertifikātā, kas tiek iesniegts Pasūtītājam. Lai saņēmējam atvieglotu mūsu produkcijas ķīmiskā sastāva kontroles veikšanu, katrs lējums (grupa) tiek apgādāts ar gatavu «sēņveida» paraugu. Otrais parauga eksemplārs tiek uzglabāts mūsu laboratorijā, lai būtu iespējams nodrošināt neatkarīgas ekspertīzes veikšanu gadījumā, ja klients iesniedz pretenziju.

Veicot ķīmiskā sastāva kontroli, kompānijas speciālisti vienmēr veic gatavās produkcijas vizuālo apskati.

Pēc izgatavošanas lietņi tiek dzesēti, pēc tam iesaiņoti pakās. Katras pakas svars un izmēri tiek rūpīgi noteikti, norādot mērīšanas datus Iepakošanas sertifikātā. Saražotie lietņi tiek uzglabāti speciāli aprīkotā sausā noliktavā, kas ļauj pasargāt gatavo produkciju no oksidēšanās un pieputēšanas.