Bīstamo atkritumu utilizācija

Jau vairāk nekā 25 gadus mēs utilizējam visdažādākās sarežģītības tehniku un materiālus. ALL Recycling īpašuma ir pilnīgi visas iekārtas, tehnoloģijas, personāls un atļaujas uz piesārņojošo darbību.

Bīstamo atkritumu savākšana, iznīcināšana, transportēšana un apglabāšana.

ALL Recycling strādā ar šķidrajiem, cietajiem un toksiskajiem atkritumiem. Cietos un šķidros rūpnieciskos atkritumus to īpatnību dēļ var izmantot dažādos veidos. Rūpniecisko atkritumu pārstrādes metodes izvēle ir atkarīga no to īpašībām, bet katra šāda metode ir vesels darbību komplekss, no kurām galvenās ir šādas:
• savākšana atbilstošos konteineros un neitralizācija tieši pie klienta;
• transportēšana ar specializētu, šim atkritumu veidam piemērotu aprīkojumu;
• apglabāšana tam paredzētā poligonā;

Ko mēs utilizējam


Pasūtiet pa bezmaksas tālruni

80000515

Citi pakalpojumi