Atkritumu savākšanas laukumi

Nodot atkritumus utilizācijā var visās SIA „ALL recycling” un tās līgumpartneru šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Visos laukumos tiek pieņemti sekojoši atkritumi:
Mēs esam bīstamo atkritumu pārstrādes profesionāļi. Specializēts transports, pieredzējis personāls, apglabāšana un neitralizācija licencētās iekārtās, kā arī pilnīga vides pārskatu sniegšana.

Pasūtiet pa bezmaksas tālruni

80000515

Citi pakalpojumi