ZAAO Systems

Racionāla elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošana un atgūstamo materiālu pārstrāde taupa jūsu resursus!

ZAAO SYSTEMS piedāvā vides prasībām atbilstošus un ekonomiski izdevīgus nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas, pārstrādes un atkārtotas izmantošanas pakalpojumus:

- Juridiskām personām, kuras savā darbībā izmanto elektriskās un elektroniskās iekārtas;
- Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem un izplatītājiem;
- Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju apsaimniekošanas organizācijām, kuras īsteno kolektīvās atbildības programmas;
- Pašvaldībām;
- Namu apsaimniekotājiem;
- Iedzīvotājiem.